เครื่องเชื่อมท่อ พีอี , พีบี , พีพีอี, พีพีอาร์ PE, PB, PP-E, PP-R 600W DELI รุ่น DL82032
SPEC 20-32 mm
PACK.DIEM(cm) 40 x 39 x 27
(G/N.kg) 15/14

Relate  Products