จารบีแดงประสิทธิภาพสูง CRC STA-PLEX Premium Red Grease

– จารบีแดงหล่อลื่นสูตรพิเศษสำหรับงานหนักที่รับแรงกดและอุณหภูมิสูง

– รับแรงกดที่ Weld Point (4 ball) 500+Kg ทนต่อการชะล้างของน้ำได้ดีและทนอุณหภูมิสูงถึง 500°F (260°C)

Relate  Products