สเปรย์ควันทดสอบเครื่องตรวจจับควันไฟ CRC SMOKE TEST

– เป็นสเปรย์ควันทียมที่ใช้ทดสอบเครื่องตรวจจับควันที่เกิดจากไฟไหม้ว่ายังทำงานปกติหรือไม่

– ควันเทียมที่พ่นออกมาจะระเหยหมดโดยไม่ทิ้งคราบบนเครื่องตรวจจับควัน หรือทำความสกปรกให้อากาศภายในห้อง

– ฉีดสเปรย์เข้าภายในช่องรับควันของเครื่องตรวจจับควันประมาณ 2-3 วินาที โดยให้หัวฉีดอยู่ห่างจากตัวเครื่องประมาณ 2-4 ฟุต

– ได้รับการรับรองให้ใช้ในการทดสอบเครื่องตรวจจับควันไฟจาก National Fire Protection Association (NFPA) ประเทศสหรัฐอเมริกา

Relate  Products