จารบีอเนกประสงค์ทางทะเล CRC Multi Purpose Marine Grease

– จารบีหล่อลื่น ป้องกันสนิมสูตรพิเศษ สำหรับแบริ่ง และชิ้นส่วนที่ต้องการหล่อลื่นของเครื่องเรือและเครื่องจักรที่อยู่ใกล้ทะเล

– ทนสนิมและไอเกลือได้ดี ตามาตรฐาน ASTM D1743

– ป้องกันน้ำได้ดี และทนอุณหภูมิได้สูงถึง 470°F (243°C)

Relate  Products