จารบีอเนกประสงค์ ชนิดสัมผัสอาหารได้ CRC Multi Purpose Food Grade Grease

– เป็นจารบีหล่อลื่นอเนกประสงค์ สำหรับหล่อลื่นเครื่องมือ เครื่องจักร แบริ่ง สายพานลำเลียง ล้อเลื่อน บานพับ ฯลฯ ที่ใช้ในโรงงานผลิตอาหาร

– ป้องกันการชะล้างจากน้ำได้ดี และทนอุณหภูมิสูงถึง 450°F (232°C)

– ได้มาตรฐาน ฟูดเกรด NSF ระดับ H1 ซึ่งสามารถสัมผัสอาหารได้

Relate  Products