จารบีผสมโมลิปดีนั่มและกราไฟท์ CRC MOLY GRAPH EP GREASE

– จารบีหล่อลื่นผสมสารโมลิปดีนั่มและกราไฟท์ ทนแรงกดสูงพิเศษ สำหรับแบริ่ง ข้อต่อ และชิ้นส่วนที่ต้องการหล่อลื่น สามารถรับแรง Timken Load ที่ 40 ปอนด์

– ทนต่อการชะล้างของน้ำได้ดี

– ทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 300°F (148°C)

Relate  Products