จารบีลิเทียมอเนกประสงค์ CRC Lithium General Purpose Grease

– จารบีลิเทียมอเนกประสงค์ สำหรับ แบริ่ง รถยนต์ ล้อเลื่อน สายพาน ลำเลียง ล้อเลื่อนประตูรั้ว บานพับ ฯลฯ

– ป้องกันน้ำได้ดี และทนอุณหภูมิสูงถึง 350°F (176°C)

Relate  Products