สารหล่อลื่นและป้องกันการยึดติดชนิดสัมผัสอาหารได้ CRC FOOD GRADE ANTI-SEIZE

– ช่วยหล่อลื่น ป้องกันการกัดกร่อน และป้องกันการจับยึดของชิ้นส่วนที่เป็นโลหะทุกชนิด

– ทนอุณหภูมิสูงได้ถึง 1,800°F (982°C)

– เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี

– เหมาะสำหรับใช้ทาเกลียวน๊อต สกรู หน้าแปลน หน้าปะเก็น และชิ้นส่วนโลหะที่เบียดกันแน่น ก่อนการติดตั้ง เพื่อป้องกันการเชื่อมตัวติดกัน เนื่องจากความร้อน สนิม และการกัดกร่อน

– เหมาะสำหรับใช้ทาหน้าสัมผัสสวิทช์ใบมีดของระบบไฟฟ้า เพราะมีคุณสมบัติเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีและทนอุณหภูมิสูงได้

– ได้มาตรฐาน ฟูดเกรด NSF ระดับ H1 ซึ่งสามารถสัมผัสอาหารได้

Relate  Products