ปั๊มหอยโข่ง ประกอบถังแรงดันไดอะแฟรม 50 ลิตร พร้อมสวิทซ์ออโต้ MQ รุ่น CM160/01 SET

ปั๊มหอยโข่ง MQ รุ่น CM160/01

ขนาด 1” x 1”
มอเตอร์ (HP) 1.5 HP
ชนิด 2 สาย
ส่งสูง (เมตร) / ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที)

ส่งสูง 26 เมตร ปริมาณน้ำ 110 ลิตร/นาที

ส่งสูง 40 เมตร ปริมาณน้ำ 20 ลิตร/นาที

ถังแรงดันไดอะแฟรม PENTAX รุ่น AC 50

รายละเอียด 50 lt. Horizontal tank (แบบนอน) + อุปกรณ์
ขนาด (ลิตร) 50

Relate  Products