เครื่องสกัดคอนกรีตบ๊อช BOSCH Demolition Hammers รุ่น GSH 9 VC
ข้อมูลทางเทคนิค
กำลังไฟ 1500 วัตต์
แรงกระแทก (EPTA) 13 จูลส์
น้ำหนัก 8.9 กก
ค่าแรงสั่นสะเทือน 9.5 m/sec2
ระบบควบคุมกระแสไฟ มี
สวิทซ์ปรับความเร็วรอบ มี
Service Display มี