ประแจทอร์ค,ประแจดาว,ประแจหัวทอร์คด้ามตัวที BONDHUS Star Wingdriver

ชุด Star Wingdriver แบบสั้น 7 ตัวชุด รุ่น 34745

เบอร์รุ่น ขนาด ความยาว
34706 T6 1.5”/39mm
34707 T7 1.5”/39mm
34708 T8 1.5”/39mm
34709 T9 1.5”/39mm
34710 T10 1.5”/39mm
34715 T15 1.5”/39mm
34720 T20 1.5”/39mm

 

ชุด Star Wingdriver แบบยาว 7 ตัวชุด รุ่น 33945

เบอร์รุ่น ขนาด ความยาว
33906 T6 2”/52mm
33907 T7 2”/52mm
33908 T8 2”/52mm
33909 T9 2”/52mm
33910 T10 2”/52mm
33915 T15 2”/52mm
33920 T20 2”/52mm

Relate  Products