ใบเพชรตัดคอนกรีต ชนิดตัดน้ำ 4” , 7″ BGA

ใบเพชรตัดคอนกรีต ชนิดตัดน้ำ 4” BGA

ขนาด ø 4” x 2.0 x 20 mm

 

ใบเพชรตัดคอนกรีต ชนิดตัดน้ำ 7” BGA

ขนาด ø 180 x 2.2 x 25.4 mm

Relate  Products