ใบเพชรตัดคอนกรีต 2 IN 1 ชนิดตัดน้ำ-ตัดแห้ง 4” , 7″ BGA

ใบเพชรตัดคอนกรีต 2 IN 1 ชนิดตัดน้ำ-ตัดแห้ง 4” BGA

ขนาด ø 4” x 2.0 x 20 mm

ใบเพชรตัดคอนกรีต 2 IN 1 ชนิดตัดน้ำ-ตัดแห้ง 7”BGA

ขนาด ø 180 x 2.2 x 25.4 mm

Relate  Products