คีมงานท่อสายไฟ ขนาด 8.5” CHANNELLOCK Locknut Plier รุ่น 960
รุ่น

A

ความยาว

B

ปากคีมลึก

C

คอคีมหนา

D

คอคีมกว้าง

H

ปลายด้ามห่าง

35-300

8.5” /

215.9 mm

2.38” /

60.45 mm

0.21” /

5.33 mm

0.92” /

23.37 mm

2.54” /

64.52 mm

Relate  Products