ชุดบ๊อกซ์ 1/4″+3/8”+1/2” 6pt 120 ชิ้น SATA รุ่น 94609014

– ชุดบ๊อกซ์ SATA 94609014 1/4”+3/8”+1/2” 6pt 120 ชิ้น

– ลูกบ๊อกซ์สั้น 1/4” 6 เหลี่ยม 10 ชิ้น ขนาด 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 mm

– ลูกบ๊อกซ์สั้น 1/4”  6 เหลี่ยม 4 ชิ้น ขนาด 5/32”,3/16”,7/32”,1/4”,9/32” 5/16”,11/32”3/8”,7/16”,1/2”

– ลูกบ๊อกซ์ยาว 1/4” 6 เหลี่ยม 4 ชิ้น ขนาด 6,9,10,12 mm

– ดอกไขควง 1/4” 6 เหลี่ยม 7 ชิ้น ขนาด แบบหัว 6 จีบ T-10,T-15,T-20,T-25,T-27,T-30,T-40

– ลูกบ๊อกซ์สั้น 3/8”   6 เหลี่ยม 11 ชิ้น ขนาด 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm

– ลูกบ๊อกซ์สั้น  3/8”  6 เหลี่ยม  9 ชิ้น ขนาด 3/8”,7/16,1/2,9/16”,5/8”,11/16”,3/4”,13/16”,7/8”

– ลูกบ๊อกซ์ยาว 3/8”  6 เหลี่ยม 4 ชิ้น ขนาด 13,14,15,17

– ลูกบ๊อกซ์หัวเทียน 3/8” 2 ชิ้น ขนาด 16,21mm

– ลูกบ๊อกซ์เดือยโผล่ 3/8” 6 เหลี่ยม ปากแบน 4.5.5mm

– ลูกบ๊อกซ์เดือยโผล่ 3/8” 6 เหลี่ยม สี่แฉก เบอร์  1, เบอร์ 2

– ลูกบ๊อกซ์เดือยโผล่ 3/8” 6 เหลี่ยม หัว 6 จีบ 20,30,40

– ลูกบ๊อกซ์เดือยโผล่ 3/8” 6 เหลี่ยม เทมเปอร์พรุ๊ป 3,4,5,6 mm

– ลูกบ๊อกซ์เดือยโผล่ 3/8” 6 เหลี่ยม หกเหลี่ยม 3,4,5,6mn

– ลูกบ๊อกซ์ 3/8” E-Torx 8 ชิ้น E8,E10,E11,E12,E14,E16,E18,E20

– ลูกบ๊อกซ์สั้น 1/2” 6เหลี่ยม 7 ชิ้น 20,21,22,24,27,30,32mm

– ลูกบ๊อกซ์ 1/2” 6 เหลี่ยม  4 เหลี่ยม  5/16”,1”,1/16”,1/16”-1/4”

– ลูกบ๊อกซ์สั้น 1/2” 6 เหลี่ยม  4 ชิ้น 17,19,21,23mm

อุปกรณ์ 23 ชิ้น

– ด้ามฟรีหัวไข่ 1/4”,3/8”,1/2”L

– ไขควงหัวต่อ 1/4”

– ข้อต่อ 1/4” ยาว 2”

– ข้อต่อ 3/8” ยาว 3”,6”

– ข้อต่อ 1/2” ยาว 5”,10”

– ข้ออ่อนขนาด 1/4”,3/8”,1/2”

– ลูกบ๊อกซ์ต่อดอกไขควง 1/4”x1/4”

– ประแจแหวนข้างปากตาย เบอร์ 8,9,10,11,12,13,14,17,18,19mm

Relate  Products