คีมถ่าง-หนีบแหวน CHANNELLOCK Convertible Retaining Ring Pliers รุ่น 926 , 927 , 929
รุ่น

A

ความยาว

B

ปากคีมลึก

C

คอคีมหนา

D

คอคีมกว้าง

H

ปลายด้ามห่าง

929 10” / 254 mm 1.38” / 35.05 mm 1” / 25.4 mm 1.25” / 31.75 mm 4.75” / 120.65 mm
927 8” / 203.2 mm 1.6” / 40.64 mm 0.97” / 24.64 mm 1.74” / 43.43 mm 4.48” / 123.19 mm
926 6.25” / 158.75 mm 1.31” / 33.27 mm 0.87” / 22.1 mm 1.12” / 28.45 mm 3.29” / 83.57 mm

**ปรับเปลี่ยนเป็นตัวถ่างแหวน หรือหนีบแหวนได้ง่าย รวดเร็ว โดยเลื่อนปุ่มสีแดง

# 929    

–  External ถ่างแหวน : 1-1/2” – 4” Internal หนีบแหวน : 1-13/16” – 4”

– เปลี่ยนได้ 6 หัว : ปลายงอ 15° ขนาด .090 , .108 , .120 และ ปลาย 90° .090 , .108 , .120

# 927

–  External ถ่างแหวน : 1/4” – 2” Internal หนีบแหวน : 3/8” – 2”

– เปลี่ยนได้ 5 หัว : ปลายตรงขนาด .036 , .047 , .070 และ ปลาย 90° .036 , .047

# 926

–  External ถ่างแหวน : 1/8” – 1” Internal หนีบแหวน : 1/4” – 1”

– เปลี่ยนได้ 5 หัว : ปลายตรงขนาด .023 , .036 , .047 และ ปลาย 90° .036 , .047

Relate  Products