คีมตัด-ปอกสายไฟ CHANNELLOCK Wiring tool รุ่น 908

A

ความยาว

B

ปากคีมลึก

C

คอคีมหนา

D

คอคีมกว้าง

E

คมตัดยาว

H

ปลายด้ามห่าง

8.25” /

209.55 mm

1.68” /

42.67 mm

0.34” /

8.64 mm

1.48” /

37.59 mm

0.49” /

12.45 mm

2.18” /

55.37 mm

– ปอกสายไฟ,ย้ำสายไฟ

– ตัดลวดสายไฟขนาด 10-22 AWG

– ตัด Bolt ขนาด 10-24 , 6-32 , 8-32 , 10-32 , 4-40

– ย้ำสายเคเบิ้ลแกนร่วม/สายโคแอกซ์ (Coax Cable)

– ย้ำขั้วต่อสายขนาด 7-8 mm

Relate  Products