ปากกาอัดไม้ UNIOR Joiner’s Clamp รุ่น 702/1
ขนาด D Max (inch) ขนาด D Max (mm) L Max C (mm.) A (mm.) B (mm.)
8” 200 410 100 155 25
10” 250 460 100 155 25
12” 300 550 120 180 35

Relate  Products