ชุดไขควงตอก Unior 16 ชิ้น รุ่น 6762

ในกล่องประกอบด้วย

6762.1 ไขควงตอกขนาด 1/2” 1 อัน
6762.2 หัวต่อจับดอกไขควงตอกขนาด 5/16” 1 อัน
ดอกไขควงตอก หัวข้อต่อบ๊อกซ์ 3/8” 1 ดอก
ดอกไขควงตอก แบน ขนาด 8,10,12 รวม 3 ดอก
ดอกไขควงตอก แฉก ขนาด No.2 , No.3 รวม 2 ดอก
ดอกไขควงตอก หกเหลี่ยม ขนาด 4,5,6,8 mm. รวม 4 ดอก
ดอกไขควงตอก ท๊อกซ์ T20,T30,T40 รวม 4 ดอก

Relate  Products