ดอกเพชรเจาะกระจกสำหรับเครื่องเจียรมือถือปากตรง DREMEL Glass Drilling Bit รุ่น 662DR,663DR
รุ่น รายละเอียด
662DR ดอกเพชรเจาะกระจก 1/8”
663DR ดอกเพชรเจาะกระจก 1/4”

Relate  Products