ดอกเซาะร่อง,ดอกเร้าเตอร์สำหรับเครื่องเจียรมือถือปากตรงเดรเมล DREMEL Router Bit รุ่น 612,615,617,618,640,650,652,654,655
รุ่น ส่วนใช้งาน Øมม. ก้านดอก Ø มม.
612 2.4 3.2
615 3.2 3.2
617 6.4 3.2
618 12.7 3.2
640 6.4 3.2
650 3.2 3.2
652 4.8 3.2
654 6.4 3.2
655 7.9 3.2

Relate  Products