ไม้วัดมุมองศาแบบดิจิตอล SKIL รุ่น 580
รายละเอียด :ฉากวัดองศา วัดมุม ตัวเลข ดิจิตอล Skil No.0580
ระดับน้ำวัดมุม วัดความเอียง เครื่องมือวัดองศา แบบ digital
Digital Skilmeasurer (Digital Angle Finder)
คุณลักษณะ : Skil No.0580 Digital Angle Finder
ข้อมูลทางเทคนิค
โครงสร้างทำจาก aluminum
ช่วงมุมที่วัด 0 – 220 องศา
ค่าความคลาดเคลื่อนมุม + , – 0.5 องศา
ค่าความคลาดเคลื่อนระดับน้ำ 1 mm./m.
ความละเอียด 0.1 องศา
ใช้แบตเตอรี่ 9V x 1 ก้อน (ใช้งานได้ 20 ชั่วโมง)
ปิดเครื่องทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งาน เครื่องจะดับเองใน 5 นาที
อุณหภูมิการใช้งาน -10 ถึง 50 องศาเซลเซียส.
ขนาดโดยรวม 2.8 x 5.8 x 38 ซม.
น้ำหนักสุทธิ 530 กรัม
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ 900 กรัม

Relate  Products