ใบตัดเพชรสำหรับเครื่องเจียรมือถือปากตรงเดรเมล DREMEL Diamond Wheel รุ่น 545,EZ545
รุ่น ส่วนใช้งาน Øมม. ก้านดอก Ø มม.
545 22.2 3.2
EZ545+ 38.1 3.2

Relate  Products