คีมคอม้าปากโค้ง CHANNELLOCK Tongue and GrooveV-JAW รุ่น 483

A

ความยาว

B

ปากคีมลึก

C

คอคีมหนา

H

ปลายด้ามห่าง

จับชิ้นงาน

ขนาด

น้ำหนัก

ปรับได้

(ขนาด)

20.25” /

514.35 mm

3.19” /

81.03 mm

0.54” /

13.72 mm

2.94” /

74.68 mm

5.5” /

139.7 mm

3.74 ปอนด์

1696.44กรัม

12

**คีมปากโค้งช่วยให้จับชิ้นงานผิวโค้งพวกท่อได้ดี

Relate  Products