คีมคอม้าปากนกแก้ว CHANNELLOCK Tongue and Groove NUTBUSTER รุ่น 414

A

ความยาว

B

ปากคีมลึก

C

คอคีมหนา

H

ปลายด้ามห่าง

จับชิ้นงาน

ขนาด

น้ำหนัก

ปรับได้

(ขนาด)

13.5” /

342.9 mm

1.63” /

41.4 mm

0.50” /

12.7 mm

2.2” /

55.88 mm

2” /

50.8 mm

2.41 ปอนด์

1093.16 กรัม

6

 **ปากนกแก้วเหมาะกับการจับพื้นผิวโค้งได้ดี

Relate  Products