บ๊อกซ์ถอด-ใส่สตัด KOKEN Screw and Stud Pullers 4100M,4100A

บ๊อกซ์ถอด-ใส่สตัด(มิล) KOKEN Screw and Stud Pullers 4100M

ขนาด (mm.) D (mm.) L (mm.)
5 24 65
6 24 65
7 24 65
8 24 65
9 28 75
10 28 75
10.5 28 75
11 28 75
12 28 75
14 34 75
16 34 75

 

บ๊อกซ์ถอด-ใส่สตัด(นิ้ว) KOKEN Screw and Stud Pullers 4100A

ขนาด (Inch) D (mm.) L (mm.)
1/4 24 65
5/16 24 65
3/8 28 75
7/16 28 75
1/2 28 75
9/16 34 75
5/8 34 75

Relate  Products