ด้ามฟรี ข้อต่อ ยาว 81 มม. (3.1/4”) KOKEN Reversible Ratchet รุ่น 3753SM
ขนาด 3/8”
L (mm.) 81
D (mm.) 30.5
T (mm.) 26

Relate  Products