คีมปากแหลมหัวค้อน CHANNELLOCK Welders Pliers รุ่น 360
ความยาว (A) 9” / 228.6 mm
ปากคีมลึก (B) 2.72” / 69.04 mm
คอคีมหนา (C) 0.45” / 11.43 mm
คอคีมกว้าง (D) 1.5” / 38.1 mm
คมตัดกว้าง (E) 0.39” / 9.93 mm
ปลายปากกว้าง (F) 0.3” / 7.49 mm
ปลายด้ามห่าง (H) 2” / 50.8 mm

– ใช้ในงานติดตั้งซ่อมหัวฉีด ถอด/ใส่แหวน Bushing

– ใช้ตอกได้,ด้ามแบบสปริง

– Grooved nose easily removes spatter , grips and draws out wire

Relate  Products