ประแจหกเหลี่ยมตัวแอลหัวบอล 9,13 ตัวชุด BONDHUS Ball End L-Wrenches

แบบสีเดียว (แดง-นิ้ว / ฟ้า-มิล)

 เบอร์รุ่น  จำนวนชิ้น  ขนาด
 Inch  38737

A solid red set-inch

 13  Long  .050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32,  3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8”
 Metric  35799

A solid blue set-metric

 9  Long  1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Relate  Products