คีมปากนกแก้ว สำหรับงานหนัก ขนาด 12” CHANNELLOCK Concretor’s Nippers รุ่น 35-300
รุ่น

A

ความยาว

B

ปากคีมลึก

C

คอคีมหนา

D

หัวคีมกว้าง

E

คมตัดกว้าง

H

ปลายด้ามห่าง

35-300

12” /

304.8 mm

0.83” /

21.08 mm

1.06” /

26.92 mm

1.38” /

35.05 mm

1.38” /

35.05 mm

2.01” /

51.05 mm

Relate  Products