ลูกบ๊อกซ์ ยาวพิเศษ 6P , 12P (มิล) ขนาด 3/8” ยาว 120mm KOKEN Extra Deep Socket รุ่น 3300M(L120) , 3305M(L120)
ขนาด D1 (mm) D2 (mm) I (mm) L (mm)
8 12.0 17.3 9 120
10 14.5 17.3 11 120
12 16.8 17.2 13 120
13 18.0 17.0 14 120
14 20.0 18.0 16 120

Relate  Products