บ๊อกซ์ชุด 12P 16 ชิ้น (มิล) รุ่น 3219M KOKEN Socket Set
รหัสสินค้าในชุด รายละเอียด
3430M ข้ออ่อนเดือยโผล่ 6P ขนาด 5, 6, 8, 10 mm
3012M-52 บ๊อกซ์เดือยโผล่ 6P ยาว 52mm. ขนาด 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm
3012M-75 บ๊อกซ์เดือยโผล่ 6P ยาว 75mm. ขนาด 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm

Relate  Products