หน้ากากงานพ่นสี,งานพ่นยาฆ่าแมลง 3M รุ่น 3200-55

ประกอบด้วย 1.หน้ากากไส้กรองเดี่ยวเบอร์ 32002.ตลับกรองไอระเหยสารตัวทำละลายพร้อมแผ่นกรองฝุ่นละอองเบอร์ 3011-55

– ผลิตจากเส้นใยประจุไฟฟ้าสถิต ดักจับฝุ่นละออง ที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอน ได้ดีเยี่ยม

– มีชั้นถ่านกัมมันต์ เพื่อป้องกันกลิ่นรุนแรงของไอระเหยสารตัวทำลาย

– เปลี่ยนตลับกรองได้ เพื่อความประหยัด

ใช้สำหรับงานพ่นสี,งานพ่นยาฆ่าแมลง

Relate  Products