ปั๊มน้ำบาดาลสแตนเลส FROG Submerged Pumps รุ่น 3/4/6 Series

PERFORMANCE TABLE 4SD (SH) 3/4 ขนาดบ่อ 4” (ท่อส่ง 1.5”)

Type Power Delivery N-2850 r/min
1 KW HP Qm3/h 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3 3.6 4.2 4.8 5.4 6
220V/240V l/min 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
4SDm3/9 4SHm3/9 0.8 1.1 H (m) 65 64 62 59 54 48 41 32 23 13
4SDm4/12 4SHm4/12 1.1 1.5 83 81 79 78 73 70 65 57 46 37 27
4SDm4/16 4SHm4/16 1.5 2 110 109 105 104 98 93 86 76 62 49 36

 

PERFORMANCE TABLE 4SD (SH) 6 ขนาดบ่อ 4” (ท่อส่ง 2”)

Type Power Delivery N-2850 r/min
1 KW HP Qm3/h 0 1.2 2.4 3.6 4.8 6 7.2 8.4 9.6
220V/240V l/min 0 20 40 60 80 100 120 140 160
4S Dm 6/14 4S Hm 6/14 1.5 2 H (m) 88 85 78 75 68 59 46 30 13

Relate  Products