เกจ์ปรับแรงดันแก๊สไนโตรเจน HARRIS รุ่น 25GX-10-N2 Single Stage Cylinder Regulator

Features

Restyled and redesigned regulator based on 825 model

Standardized 1/4 NPT gauges, inlet and outlet parpart

New ergonomic adjusting knob

Twist lock 63mm. pressure gauge

Enough flow to cut up to 400 mm steel

Side entry only

These model numbers will replace the analogous for 825 models

Applications

Heavy duty, large, strong regulator for the professionals

Specifications

สำหรับแก็ส ออกซิเจน Nitrogen ( N2 ) only

Max Inlet Pressure แรงดันเข้าสูงสุด 230 bar.

Delivery Pressure แรงดันใช้งาน 0-10 bar.

Max Air Flow อัตราการไหลสูงสุด 170 m3/hr.

Supply Pressure Gauge แรงดันหน้าปัดใช้งาน 0-315 bar

Delivery Pressure Gauge แรงดันหน้าปัดเข้า 0-16 bar

 

Relate  Products