อุปกรณ์ตั้งศูนย์แผ่นคลัช UNIOR Universal clutch aligner รุ่น 2206

– ใช้ประกอบชุดคลัชเข้าด้วยกัน

– ใช้ติดตั้งคลัช

– ใช้ง่าย-สะดวก

– สำหรับคลัชขนาด 15 – 28 มม.

Relate  Products