กล้องส่องวัดน้ำยารถยนต์ UNIOR Optical Tester หรือ Refractometer รุ่น 1980

– สำหรับตรวจสอบคุณลักษณะของของเหลว Coolant,น้ำกลั่นแบตเตอรี่,G11,G12 fluids (antifreeze)

– ชุดวัดค่าของเหลว บรรจุในกล่องพลาสติกอย่างดี

– ภายในกล่องบรรจุ refractometer และ หลอดดูดตัวอย่าง 2 หลอด

– ใช้หลอดดูดตัวอย่างแล้วหยดลงบนกระจกทดสอบ ทิ้งไว้ประมาณ 30 วินาที

– สามารถปรับโฟกัสได้ พร้อมตัวหมุนปรับ Calibrate ได้

– ส่องกล้องดูค่าที่วัดได้เทียบเท่ากับค่ามาตรฐาน

Relate  Products