ไขควงงัดกิ๊บ UNIOR Trim Pin Remover รุ่น 1940
ขนาด 8 มิล 2-15 มิล 4.5 มิล
L 230 230 230
B2 28 28 10
B1 8.5 16.3 5
A 2.5 2.5 2.5

Relate  Products