ชุดค้อนเคาะตัวถัง 7 ตัวชุด UNIOR Auto Body Repair Tool Set รุ่น 1901

ในชุดประกอบด้วย

–          1932 ค้อนเคาะตัวถัง มาตรฐาน

–          1934 ค้อนเคาะตัวถัง ปลายแหลมหัวเห็ด

–          1936 ค้อนเคาะตัวถัง ปลายสี่เหลี่ยม

–          1924 เหล็กรองเคาะ อเนกประสงค์

–          1925 เหล็กรองเคาะ ทรงนกหวีด

–          1926 เหล็กรองเคาะ ทรงส้นเท้า

–          1927 เหล็กรองเคาะ ทรงนิ้วเท้า

Relate  Products