ชุดค้อนเคาะตัวถัง 6 ตัวชุด UNIOR Auto Body Repair Tool Set รุ่น 1900

ในชุดประกอบด้วย

–          1934 ค้อนเคาะตัวถัง ปลายแหลมหัวเห็ด

–          1936 ค้อนเคาะตัวถัง ปลายสี่เหลี่ยม

–          1923 เหล็กรองเคาะ ด้านรอง 2 ด้าน

–          1925 เหล็กรองเคาะ ทรงนกหวีด

–          1927 เหล็กรองเคาะ ทรงนิ้วเท้า

–          1929 ช้อนรองเคาะ

Relate  Products