บล็อกลม 1” UNIOR Pneumatic Reversible Hammer รุ่น 1591
ขนาดหัวบ๊อกซ์ (Square Drive) 1”
ความเร็วรอบอิสระ 4000 rpm
แรงบิดสูงสุด 2439 Nm
รับแรงดันสูงสุด 6.2 Bar
อัตราการใช้ลม 255 l/min
ทางเข้าลม (Air Inlet) 1/2″
สายยางลม (Air Hose) 3/4″
Max Bolt Size M36
ใช้ข้อต่อลมขนาด 40PM

Relate  Products