ด้ามฟรีลม 1/2” UNIOR Pneumatic reversible ratchet รุ่น 1551
ขนาดหัวบ๊อกซ์ (Square Drive) 1/2″
ความเร็วรอบอืสระ 160 rpm
แรงบิดสูงสุด 81 Nm
รับแรงดันสูงสุด 6.2 Bar
อัตราการใช้ลม 113 l/min
ทางเข้าลม (Air Inlet) 1/4″
สายยางลม (Air Hose) 3/8”
Max Bolt Size M10
ใช้ข้อต่อลมขนาด (Coulper) 20PM

Relate  Products