ด้ามถอด-ใส่สตัด รุ่น 141,141S KOKEN Stud Pullers

ด้ามถอด-ใส่สตัด (มิล) ด้ามยาง สั้น KOKEN Stud Pullers 141S

ขนาด (mm.) D (mm.) L (mm.)
6 28 120
8 28 120
10 32 120
12 32 120

ด้ามถอด-ใส่สตัด (มิล) ด้ามยาง ยาว  KOKEN Stud Pullers 141

ขนาด (mm.) D (mm.) L (mm.)
6 28 205
8 28 205
10 32 205
12 32 205

Relate  Products