ข้ออ่อนลม 2 ตอน 60° ขนาด 3/8” KOKEN Impact Universal Double Joint รุ่น 13772-P
ขนาด 1/2″
D1 (mm.) 22
D2 (mm.) 19
L (mm.) 75

– ใช้ Pin/O-Ring รุ่น 1301A/B

– ใช้ C-Ring รุ่น 1301C

– กลไลภายในทำให้ข้ออ่อนกลับมาเป็นแถวตรงเหมือนเดิม

– เนื่องจากมีหน้ากว้างที่เล็กกว่า ทำให้เข้าที่แคบได้ง่าย

Plunger Type

– สามารถใช้ถอดลูกบ๊อกซ์ได้โดยไม่สามารถใช้ Pin หรือ O-Ring

– กดปุ่มเพื่อถอดลูกบ๊อกซ์

Relate  Products