คีมยิงรีเวทและรีเวทนัท มีหัวเปลี่ยนรวม 9 หัว UNIOR Hand Reveter Set for Blind rivet and Blint rivet nut รุ่น 1301/6

ขนาดหัวรีเวท 4 หัว

– 3.2 (1/8”)

– 4.0 (5/32”)

– 4.8 (3/16”)

– 6.4 (1/4”)

ขนาด หัว Blind Rivet NUT 5 หัว

– M4

– M5

– M6

– M8

– M10

Relate  Products