ดอกแกะสลักสำหรับเครื่องเจียรมือถือปากตรงเดรเมล DREMEL Engraving Cutters รุ่น 105,106,107,108,109,110,111,113
รุ่น ส่วนใช้งาน Øมม. ก้านดอก Ø มม.
105 0.8 2.4
106 1.6 2.4
107 2.4 2.4
108 0.8 3.2
109 1.6 3.2
110 2.0 3.2
111 0.8 3.2
113 1.6 3.2

Relate  Products