ประแจแหวนฟรี 12 เหลี่ยม (มิล) 4 IN 1 KOKEN รุ่น 102KM(BH)
ขนาด L (mm.) D 1(mm.) D2 (mm.) C (mm.)
5.5 x 6 + 7 x 8 108 15.3 16.4 10
8 x 10 + 12 x 13 141 21.0 23.5 13
9 x 10 + 11 x 12 141 21.0 23.5 13
10 x 12 + 13 x 14 146 24.0 25.0 13
13 x 14 + 15 x 17 200 27.1 31.8 16

Relate  Products