ปากกาจับชิ้นงาน , ปากกาจับเหล็ก VOREX Mechanics Vice รุ่น 101520 , 101522
รุ่น ขนาด ปากเปิดกว้าง จับชิ้นงานได้ลึก
101520 4” (100 mm) 4-3/4” (120 mm) 2-3/4”
101522 6” (150 mm) 8” (205 mm) 3-1/2”

Relate  Products