ไมโครมิเตอร์ชนิดวัดนอกโคเวท Electronic Digital Outside Micrometer KOVET

รุ่น V232-01 Res:0.001mm/0.00005″

สำหรับวัดละเอียด วัดความลึก วัดความหนา เช่น กระดาษ สายไฟ เหล็ก จิวเวอรี่ แฟ้ม หนังสัตว์ เพลากลม ชิ้นส่วนเครื่องจักร เป็นต้น

Relate  Products