ขนาดหัวน็อต 1/4″
ความเร็วรอบเปล่า 22,000 RPM
ปริมาณลม 3 cfm (86L/min)
ขนาดเครื่องอัดลมที่แนะนำ 1.5 HP